TRANG TRÍ LED VIỀN NỘI THẤT

Liên hệ

  • Táp lô 4m: 2 đèn + dây quang dài 4m
    Khuyến cáo 1 đèn chỉ sử dụng cho đoạn dây dưới 2.5m, do đó chúng tôi sử dụng 02 dây quang 2 đầu dây để đảm bảo ánh sáng đều.
  • Táp lô và 2 cửa: 4 đèn + dây quang dài 6m
    02 đèn cho Bảng điều khiển +  02 đèn cho 2 cửa
  • Táp lô và 4 cửa: 06 đèn + dây quang dài 8m
    02 đèn cho Bảng điều khiển +  04 đèn cho 4 cửa
0933997368
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon