Focal icu 165

Liên hệ

 • Công suất tối đa : 140 W
 • Công suất danh định. : 70 W RMS
 • Độ nhạy (2,83V/1m): 93 dB
 • Trở kháng danh nghĩa: 4 Ω
 • Phản hồi tần số: 60 Hz – 21 kHz
 • Fs: 90 Hz
 • Vas: 5,8 l
 • Qts: 1
 • Qes: 1,3
 • Qms: 7
 • Re: 2,9 Ω
 • Sd: 137 cm 2
 • Cms: 0,23 mm/N
 • Mm: 14 g
 • BI: 4,3 N/A
 •  
0933997368
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon