BỘ PHÂN TẦNG 3 WAY ETON MRX-3W

2.950.000

4 bộ phân tần để trao đổi các bộ phân tần nguyên bản phù hợp với các hệ thống sau: MAS 160; RSE 160; RSR 160; PRO 170,2; POW 160.2 và POW 172.2.
Để chuyển thành hệ thống 3 chiều, cần có dải trung 8 cm!
0933997368
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon